1628 (?): Tailors book of Poznań

Renowacja powtórna sztuk krawieckich, 1747 r. – Archiwum Państwowe, Poznań, 1954 r.

https://szukajwarchiwach.pl/53/636/0/23/253#tabJednostka
Renowacja powtórna sztuk krawieckich – – 1747 wystawiona. [Statut cechowy 1581 i przerysowane sztuki mistrzowskie od 1628]
Collection: 53/636/0 Cechy miasta Poznania » Series:: 23 Cech krawców (Poznań) » File/unit:: 253

This manuscript is a copy from 1747 and conatins statutes from 1581 and patterns from 1628- these may have been copied directly but I cannot confirm.

This manual does not appear to be scanned but four plates can be found in two documents:

1: Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX wieku
Series: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/84/?idno=5494
Item: Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX wieku Irena Turnau
s. 201-223

Plates X (loose coat with sleeves), XI (doublet and hose , and XI (“szorc” dress)

2: Ubiory chłopskie w księgach cechowych krawców
http://cyfrowaetnografia.pl/dlibra/docmetadata?id=72&from=&dirids=1&ver_id=1430&lp=174&QI=!3D8203CFB42137BE06ABD0D7F8160380-1
Ubiory chłopskie w księgach cechowych krawców / LUD 1954 t.41
Glapa, Adam
LUD 1954 t.41 s. 639-646
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
1954

Plates VII (“lamki” waisted coat) and IX (“szorc” dress)