1470 (um)- Katharina Boursheidt

Uncategorized

1477 (um)- Katharina von Geisbusch

Uncategorized

1483- Frau

Uncategorized

1490 (um?)- Adelheid Bischof

Uncategorized

1490 (um)- Frau

Uncategorized

1492 (um)- Druitgen van Dalen

Uncategorized

1500 (nach)- Frau

Uncategorized

1500 (um?)- Christina von Aich?

Uncategorized

1500 (um?)- Frau

Uncategorized

1500 (um?)- Frau

Uncategorized

1501 (um)- Frau

Uncategorized

1510 (um?)- Tochter

Uncategorized

1510 (um?)- Tochter

Uncategorized

1510 (um?)- Tochter

Uncategorized

1510 (um)- Frau

Uncategorized

1515- Frau

Uncategorized

1516- Adelheid van Loe

Uncategorized

1520 (um?)- Frau

Uncategorized

1520 (um?)- Frau

Uncategorized

1520 (um?)- Frau (copy)

Uncategorized